15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 16:08, số lượt xem: 136

Cùng đường đó muốn sang sông,
Đường đi dẫn lối muốn qua quan hà.
Đồng hồ đã điểm canh ba,
Đồng hồ con lắc đếm từng hồi chuông.
Cuồng phong gió bấc lạnh đầy,
Bờ môi tím lại, mấy hồi như ma.
Ha ha..., phận nữ làm mồi,
Nói hôi mà vẫn cố lòng chịu ha.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020