25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 18:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 03/03/2021 18:09, số lượt xem: 140

Đài Loan ở tận Á Đông,
Đài Loan phía Bắc, Nam thì Việt Nam.
Chủ quyền định đoạt xưa kia,
Đài Loan đảo ít, Hoàng Sa thì nhiều.
Hoàng Sa là của Việt Nam,
Chủ quyền hồi đó, trả Hoàng Sa đi.
Quốc tế công nhận Hoàng Sa,
Đài Loan lấn chiếm mau sanh kẻ thù.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020