15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2021 09:42, số lượt xem: 77

Người thì thích chét nhọ nồi,
Có loài thì thích làm sâu, bướm, ngài.
Đọ tài, đọ sức, cân đo,
Coi ai cân nặng, thước đo chiều dài.
Đi tìm đối thủ đọ tài,
Giàn bầu, bí, mướp, nho khô, táo, hồng.
Chí nam nhi ấy, lắm tài,
Nhị hoa đực, cái được ngài hút ngay.

Tp.HCM, 18/01/2021
Báo Mạng Internet