15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 08:04, số lượt xem: 105

Ba!! Lửa bếp cháy, khói đầy nhà,
Còn gian chái nhà bên đó, sao?
Khói bay, lòng trẻ còn khoái chá,
Hôm nay, bá hộ thích ăn chay.
Ba chạm vào, cầm chai nước uống,
Khói bay thành bảy sắc cầu vòng.
Nay, cha có chuyến phải đi xa,
Bái bai con!! Con bái bai cha.

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet