Đăng ngày 20/03/2021 11:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 20/03/2021 11:08, số lượt xem: 120

Nhở rằng: nói nhỏ, nói Nho,
Hơi thở thơm tho,
Thơ này nhanh như thỏ,
Thơ này không nhơ nhuốc,
Thơ này là tự do.

Tp.HCM, 23/01/2021
Báo Mạng Internet