15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 11:38, số lượt xem: 119

Hồn sao lạ lẫm?
Cạ cạ vào nhau kêu sột soạt.
Tài cán không có, hiện đa mưu.
Hục hặc làm chi, có ích gì?
Hạ ghế, cùng nhau ế!!
Hạ nhau, cùng nhau điên!!
Khùng bị thông tin hạ, chửi đo ván.
Cùng hạ Cu Ba mầy.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020