Đăng ngày 02/03/2021 17:09, số lượt xem: 132

Này anh đầu hói, tóc đâu?
Khỏi cần có tóc, vì anh men mà.
Hoá ra, anh để cho nhìn,
Đầu anh không tóc, mọi người nhìn oai.
Hỏi rằng, cửa có khoá không?
Cửa em đã khoá làm sao anh vào?
Khói từ điếu thuốc bốc ra,
Hoả lò hộp quẹt của anh mang cùng.
Anh vào anh có mua vui!!
Vì em là gái khoả thân trần truồng.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020