15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 16:55, số lượt xem: 112

Đời còn ang, tưới nước cho cây,
Cẩm nang còn đó được phơi bày,
A, e rằng còn kiếp gian nan,
Na mô tụng niệm theo cõi phật,
Na mô tụng niệm, vậy có an?

Tp.HCM, 25/12/2020
Báo Mạng Internet