Đăng ngày 14/03/2021 13:35, số lượt xem: 109

Tám điều già chuyện, tám làm công!!
Hộ tống Cam-pu-chia, đời còn,
Tam quốc diễn nghĩa!! Nam cống hiến?
Con nhà tông ăn cám bầy heo.

Tp.HCM, 20/12/2020
Báo Mạng Internet