Đăng ngày 20/03/2021 12:19, số lượt xem: 105

Đi học, trống gõ tùng...tùng..., ra chơi!!
Chuyện li ti!! Vợ là nô tì thiếp.
Đung đưa trên võng, lòng còn khoái chí.
Vui tung tăng, liên tiếp nổ đì đùng.

Tp.HCM, 24/01/2021
Báo Mạng Internet