Đăng ngày 12/03/2021 10:01, số lượt xem: 108

Âm thanh buộc miệng nói ra,
Có Thương cứ nói!! Rồi, thì em sanh.
Màu xanh ở tận cao xanh,
Chuyện sanh? Thương khoẻ, có lo nghĩ gì!!?
Sương mai đọng lại lá, cành!!
Đâu như âm phủ toàn là, xác, xương.

24/01/2021
Báo Mạng Internet