15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 18:22, số lượt xem: 45

Một năm đứng đó hiên ngang,
Mười năm đứng đó, vẫn còn vinh quang.
Trăm năm, mãi đứng hiên ngang,
Ngàn năm, tu bổ sáng tươi muôn đời.
Nhớ ngày, tượng mới dựng lên,
Để đền công đức của người đi xa.
Mấy niên, vẫn mãi vinh quang,
Quanh năm để lại những bài học hay.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020