15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 15:04, số lượt xem: 126

Đụng ai cũng nói tầm xàm,
Cho qua cơn khổ ải, buồn muôn năm.
Nhà tôi không có người tài,
Nên tôi có miệng loay hoay cả ngày.
Vì, nhà tôi chẳng có người,
Học tài hiểu rộng, văn chương giỏi nghề.
Nên tôi thấy ai, là người,
Cũng là đều ghét tầm xàm, tám chơi.

Nói chơi, cho thoả kiếp đày,
Công an bắt trói, còng, rồi thả ra.
Thả ra, miệng tiếp dò la,
Dò ra tin tức tiếp đà phản công.
Hỏi sao!! Miệng cứ luông tuồng,
Than thân trách phận cuộc đời bất công!!
Vào tù, cả chục lần rồi,
Công an bắt nữa, tù ngồi chẳng sao?!!

Tp.HCM, 30/12/2020
Báo Mạng Internet