15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 17:15, số lượt xem: 126

Không bệnh Đái Tháo Đường đâu!!
Để tiền chất đống, công lao đầy nhà.
Tài lộc đấu giá đất mà,
Đất đai trúng mánh, tiền ra thêm nhiều.

Tp.HCM, 03/02/2021
Báo Mạng Internet