15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 17:15, số lượt xem: 42

Không bệnh Đái Tháo Đường đâu!!
Để tiền chất đống, công lao đầy nhà.
Tài lộc đấu giá đất mà,
Đất đai trúng mánh, tiền ra thêm nhiều.

Tp.HCM, 03/02/2021
Báo Mạng Internet