15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 11:56, số lượt xem: 148

Người thì có khoẻ, có khôn,
Đâu như lười biếng, trí khôn không thành.
Người mà được gọi là heo,
Là heo ục ịch, ăn no rồi nằm.
Một ngày, ba bữa luôn no,
Thông minh, lười biếng, khó mà nhận ra.
Vòng đời, người, thú khác xa,
Heo vồng nhờ cám, người vồng nhờ cơm.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020