15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 14:16, số lượt xem: 169

Giữa rừng tám hướng, bốn phương,
Tìm hương hoa dại, đặt tên lan rừng.
Hoa nào nhỏ lớn, sắc hương,
Chọn cây làm kiểng mà ương trong vườn.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020