15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 11:18, số lượt xem: 134

Loan bùi ngùi chui chân Nam,
Đài Loan Trung Quốc hãy liền bò đi!!
Bu-gi mầy đã bị hư?
Xe mầy bị hỏng, làm sao mầy về?
Lời nói mầy thật hão huyền!!
Để tao đính chính, hãy rồi quá giang.
Cái ông: Phước, Lộc, Thọ này!!
Mầy là ông Lộc, Lợi như ổng rồi!!
Miệng tui nghĩ? Nói không sai!!
Tao đành giả bộ cho mầy quá giang.
Tiền chơi, bo xong, rồi chùi!!
Để cho xe sạch, máy liền dầu trơn.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet