Đăng ngày 27/03/2021 09:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 27/03/2021 09:13, số lượt xem: 100

Lấy cứt, đái để mỉa mai,
Gieo bao giảo hoạt, tai ương cho người.
Giải mã đời sống còn dài,
Mao mạch lên máu, ngày nao mau lành?

Giao chỉ mãi, chẳng giao hoà!!
Bài ca giai điệu, làm sao yên lòng.
Hỏi: Sao, mao mạch tăng xông?
Máu cao, lên máu, khi không chết người!!
Áo quan, mũ, mão chỉnh tề,
Chức tôi vua, chúa, ngồi yên ghế rồi.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet