Đăng ngày 01/03/2021 08:13, số lượt xem: 131

Quận Thủ Đức, thức trọn cuộc đời.
Không ngơi nghỉ phấn đấu xa vời.
Hai mươi ba năm, đã đủ rời.
Nay là, Thành Phố theo chân Bác.
Thủ Đức quê ta, nay đã khác.
Thoát lên từ Quận Chín, Quận Hai.
Thành phố Bác, thịt da nay khác.
Thành phố Thủ Đức đã sẵn sàng.

Báo Mạng Internet 05/01/2021