15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 14:27, số lượt xem: 184

Trong nguồn nước, trọc lóc Đất Nước ơi!!
Ngọc ngà châu báu có cởi truồng,
Trẻ đà nhỏng nhảnh, đều tắm nước,
Nguồn nước suối mát chạy đi ngông.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet