15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2021 09:39, số lượt xem: 49

Hai trăm năm tuổi cũng là hiếm thấy,
Hai mươi, hai mốt, hăm hai... gặp nhiều,
Gái trai, bé lớn, thanh niên, già trẻ,
Sống để doạ làm chi? Chẳng được gì!!

26/01/2021
Báo Mạng Internet