15.00
3 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 03/03/2021 14:02, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2021 21:48 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 35

Khai hoang

Khai hoang, xây dựng, tôn tạo và bảo vệ tổ quốc