15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/03/2021 16:12, số lượt xem: 137

Ể, ở bên nớ,
Nế, ở bên ni,
Hoa nở, đỡ nụ,
Nế nỡ nào điên!!
Ể nỡ nào khùng!!
Nỡ lòng nào ế!!
Nỡ đâu lù đù!!
Hoa tàn, hoa héo,
Ớ...? Không nể đâu!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020