15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 08:11, số lượt xem: 102

Mạng nam, tiên đoán năm nay,
Can Tân chi Dậu, dễ sanh lộc tài.
Có tam niên khó, phải chờ,
Cho ba năm đó qua rồi, hẵng thông.
Tám niên đẹp nhất đời người,
Là nam, hưởng phúc lộc tài về sau.
Trung niên, hưởng cả lộc tài,
Quan tâm sức khoẻ, gia đình yên vui.
Không tin tưởng đến quá tin,
Để rồi tai hoạ, dầu vào lửa sôi.
Đến thời, lúc được sáu mươi,
Cuộc đời khá giả, đạt tài công danh.
Thành đạt, chính nhờ tự thân,
Tự tay tự lực tạo nên cơ đồ.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020