15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 10:07, số lượt xem: 142

Gái còn trinh, trinh nguyên trong trắng,
Trai thời thanh lịch đắm mê say,
Trịch thượng, hoạ kiếp lai căng ấy,
Lung linh trong sáng, ánh đèn màu.

1/2/2021
Báo Mạng Internet