15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 08:20, số lượt xem: 94

Thuyền vào xép, đậu hàng dài,
Người tài bậu xậu, tay chân sau cùng.
Dép đà dẹp đép, lạnh lùng,
Túi tiền xẹp lép đấu cùng hơn thua.

4/12/2020
Báo Mạng Internet