Đăng ngày 09/03/2021 09:58, số lượt xem: 98

Đến ngày rồi, ngày tám tháng ba.
Ngày mà bà tám cứ hay la.
Ngày mà, mà má đi chùa xá.
Ngày cha luôn mong, nhớ đến bà.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020