15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 14:53, số lượt xem: 107

Lầm lũi lặng lẽ bước đi với vẻ âm thầm chịu đựng.
Làm xong phủi tay là coi như không có chuyện gì.
Lạm dụng quyền năng để rồi vi phạm,
Nói rằng, tài năng của tôi đó, có thấy không?

Tp.HCM, 27/01/2021
Báo Mạng Internet