Đăng ngày 15/03/2021 13:57, số lượt xem: 105

Trên trời, vân ở mây cao,
Nghiêm trang trân trọng, ngợi ca vang rền.

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet