Đăng ngày 14/03/2021 13:57, số lượt xem: 47

Trên trời, vân ở mây cao,
Nghiêm trang trân trọng, ngợi ca vang rền.

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet