15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2021 16:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 13/03/2021 08:21, số lượt xem: 118

Bốn bề yên lặng muôn vàn,
Năm châu bốn bể ngàn vàng kính yêu.

28/11/2020
Báo Mạng Internet