15.00
3 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 14/12/2020 15:48, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 05/03/2021 11:58 bởi Duy Đình Đoàn, số lượt xem: 158
Vai trò lãnh đạo của cá nhân phải sáng suốt trong sạch vững mạnh thì công việc nào cũng xong, cũng thông.