15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/03/2021 06:59, số lượt xem: 120

Đời làm đế, thích chói lọi,
Lệ trào, miệng đói ruột phèo trống không.
Đời làm đệ, chói lói không?
Lấy tiền mục tặng quà, rồi mỉa mai.
Mỉa mai ốm đói còi xương,
Mỉa mai ốm đói hổng người trông coi.
Đời người xuống chó, lên voi,
Là câu đạo lý châm ngôn làm người!!

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet