25.00
2 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 17:02, số lượt xem: 157

Tình yêu không phải là đùa,
Tình yêu là một thứ tình nam châm.
Yêu ai, khẳng định mình yêu,
Yêu ai? Hỏi đó, mới là khó khăn.
Yêu rồi, hứa sống bao nhiêu?
Nguyện yêu nhau đến kiếp nào mới thôi?
Khi nào nguyện kết chặt đôi?
Đã yêu tìm hiểu, nỡ nào xa nhau.
Yêu nhau hạnh phúc khi nào?
Một người hạnh phúc, còn người kia không!!
Làm sao hạnh phúc cho nhau!!
Vợ chồng cùng hiểu, trọn đời không phai.
Đàn ông trai tráng, sức chàng,
Chớ đâu, cành liễu quặc cành héo queo.
Đàn ông thể hiện tình yêu,
Đừng nên bay bướm lượn nhiều hoa xinh.
Yêu ai, yêu chỉ một người,
Chủ là chồng vợ, vợ chồng với nhau.
Chữ trung giữ ấm gia đình,
Như nam châm lại hút hoài không buông.
Không trung một vợ, một chồng,
Thì nam châm đó suốt đời đẩy nhau.
(S-N, S-S, + +, + -)

Báo Mạng Internet 2010 - 2020