15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 09:50, số lượt xem: 92

Hãy tham mưu cho tướng,
Đừng tám hoánh nhiều chuyện,
Ngừng thương yêu lúc này,
Sẽ thấy cảnh thương tâm,
Coi chừng nát như tương,
Một lời: Nhất quá tam!!
Thần khẩu hại sắc phàm,
Bàn vào việc trinh thám.

20/12/2020
Báo Mạng Internet