Đăng ngày 02/03/2021 16:58, số lượt xem: 135

Đừng khóc nữa em, vì không hạp!!
Không phải tại anh, chẳng tại em.
Làm sao ta sống được bình yên?
Còn nỗi lo, em làm sao sống.
Hạnh phúc mong chờ, em đâu hay.
Ngày đêm, anh đợi đã bao ngày.
Một cuộc sống, yên bình sẽ đến.
Làm sao em hiểu cuộc sống này?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020