15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/03/2021 16:04, số lượt xem: 51

Gấu xinh, hoa đẹp, lời ca,
Với tình ánh mắt thiết tha trao tình.
Gấu xinh hơn cả chữ tình,
Thêm nhiều hạnh phúc và tình tháng ba.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020