15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 15:29, số lượt xem: 120

Làm ra hạt gạo quê ta,
Thanh danh sáng suốt, dạ này chẳng quên.
Óc ta!! Ta phải bắt đền,
Công ta cực lắm!! Vang rền miếng ăn.
Bắt đền, thóc bị mài mòn,
Nghề trồng lúa nước vẫn còn, đó anh!!

18/12/2020
Báo Mạng Internet