15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 09:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 26/03/2021 10:00, số lượt xem: 102

Ngự ở đâu ăn uống cũng nhu nhược!!
Cư ngụ, cụ ngư như con kình ngư,
Cá Chét Bùn là con Nhụ Bốn Râu,
Làm đậu phụ nhự, làm chao cũng ngu.

Tp.HCM, 01/02/2021
Báo Mạng Internet