15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 17:16, số lượt xem: 42

Cái tổ của con,
Lon ton hí hửng,
Coi chừng cái cổ,
Cô còn nhỏ con,
Cái Tô con cỏn,
Tong tỏng giọt nước,
Cô chỉ là con.

Tp.HCM, 26/12/2020
Báo Mạng Internet