Đăng ngày 15/03/2021 17:16, số lượt xem: 102

Cái tổ của con,
Lon ton hí hửng,
Coi chừng cái cổ,
Cô còn nhỏ con,
Cái Tô con cỏn,
Tong tỏng giọt nước,
Cô chỉ là con.

Tp.HCM, 26/12/2020
Báo Mạng Internet