15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/03/2021 10:23, số lượt xem: 99

Cả ngàn đời, học chữ Nho,
Chữ người Trung Quốc, tiếng Tàu nhiều năm.
Tiếng Việt, người Pháp tìm ra,
Một tám sáu bảy, chữ người An Nam.
Là ông A-lex-xan-dre,
Cùng nhiều người, Ý với Bồ Đào Nha.

Tp.HCM, 18/01/2021
Báo Mạng Internet