Đăng ngày 13/03/2021 11:15, số lượt xem: 101

Đi làm, chỉ có mấy ly,
Đầu còn chút việc, mấy khi được nhờ.
Người thì muốn ở cao lầu,
Nhà cao cửa rộng mà lì như trâu.
Lầu cao không ở, đi đâu?
Đi đâu, để vợ gọi, rầu kêu anh!!
Đang có việc, gọi làm gì?
Tôi đi có việc, thì bà gọi kêu.
Đâu có lì, đâu có lâu!!
Làm lâu quen việc, có đâu ai đì!!

8/12/2020
Báo Mạng Internet