15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 09:09, số lượt xem: 86

Minh không có, trí không thông!!
Cái đầu hổng có, đòi làm thanh tra?
Não hổng có, thôi xin tha!!
Bị ông chủ tịch xót xa nhiều lần.
Tranh quyền kiểm sát nhân dân,
Nghề thanh tra ấy thối tha mài mòn.
Đời này, cuộc sống vẫn còn,
Tranh giành quyền lực hội đồng nhân dân.

18/12/2020
Báo Mạng Internet