Đăng ngày 15/03/2021 17:10, số lượt xem: 108

Phật Tổ là con nít,
Nổ mất tít, mất tiêu,
Đây là lời công tố,
Ai sinh ra cõi phật?
Ai mới sinh phật tổ?
Hỏi, gốc gác tổ tiên?

Tp.HCM, 26/12/2020
Báo Mạng Internet