Đăng ngày 24/03/2021 08:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 24/03/2021 08:26, số lượt xem: 119

Đi chợ nặng nhất, chi tiền!!
Phất phơ giữa chợ, chơ vơ giữa đường.
Kiếp ta ở đợ, trăm bề,
Lại đèo con lượm, con rơi trong nhà.
Chi tiền cho cố, làm chi,
Phu thê từ bỏ, chồng rơi, cũng rời!!

Cứng đơ miệng họng, rồi hà.
Miệng còn cảm xúc, nói năng lời nào?
Chị ơi!! Ở đợ làm chi,
Làm thinh, chồng cũng đuổi đi, thôi à!!
Đèo theo con nặng trên lưng,
Chơ vơ giữa chợ, phất phơ giữa đường.

Tp.HCM, 29/01/2021
Báo Mạng Internet