Đăng ngày 04/03/2021 11:00, số lượt xem: 118

Chuyện cũ không đáng để sao y.
Chuyện cần suy xét, mà không sao?
Phận cu li, làm lụng lao đao.
Lôi thôi, nhàn rỗi, phận hư hao.
Lu mờ, thật ảo mà, ôi chao!!
Cho rằng, lầm lỗi, có là bao!!
Như cây già nua, cỗi chết mau.
Như lũ trẻ mồ côi, xanh xao.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020