Đăng ngày 02/03/2021 16:25, số lượt xem: 135

Tử sanh, niên thuở còn thơ,
Nữ nay mấy thuở như tiên thuở nào.
Nữ con, phận nữ là con,
Không sanh, không nở, thì sao làm người.
Gái thời niên thiếu trẻ thơ,
Ra đời non dại, ngây thơ cũng nhiều.
Má nay cũng nữ mà con,
Sanh nhiều mới biết mình còn nữ, con.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020