Đăng ngày 04/03/2021 12:29, số lượt xem: 135

Mệt thừ người ra, Tiên mới biết!!
Định tâm, thư thái, nét trầm tư.
Thiền định, tịnh, tâm tư mới biết!!
Chốn thiên, từ bỏ cánh thư tiền.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020