15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 11:16, số lượt xem: 44

Chiến tranh tàn khốc đã đi qua.
Bình yên nay đến với mọi nhà.
Người nay sướng chớ, sao là vã?
Lại khóc cho ai, chả ích à.
Bao người được sống cũng như ta.
Rưng niềm cảm xúc, sống mọi nhà.
Hiểu sao, cuộc sống sao là đã?
Địa ngục nơi này còn hiện ra.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020