Đăng ngày 19/03/2021 15:16, số lượt xem: 115

Đời này, đoàn quá nhuốc nhơ,
Nghĩ điều chưa đúng, nhóc đoàn nghe ai?
Tây, Tàu, Thế Giới hằng hà,
Nói đoàn quá đúng nhóc nào chịu nghe!!
Thằng con, nhỏ, nhóc nào nghe?
Đoàn mà yêu nước, tôi đi bằng đầu.
Miệng, mồm nhóc đấu khẩu đầu,
Nói ra câu cuối, rồi lòi cái ngu.
Vốn ngu thì phải chịu ngu,
Biện minh phân giải rồi kỳ thị nhau!!

Tp.HCM, 30/12/2020
Báo Mạng Internet