15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 08:30, số lượt xem: 117

Là cây lá diệp lục nào?
Cạnh ao cá sấu là rau diếp này.
Bọn chim sáo sậu bay lên,
Bọn là bậu xậu kêu rền tiếng vang.
Hiểu sao!! Cá nổi lềnh bềnh,
Được đà dịp xấu xác người cũng thua.
Cái quần sịp, tại sao còn?
Ăn rồi làm dấu chính là, Kênh Kênh.
Người đâu? Cá sấu sao còn?!!
Chết vì cá sấu, cá còn bị chim.
Thấy rồi mà giấu, rồi đồn,
Đó là quy luật sống, tồn thiên nhiên.
Kẻ thua chịu kiếp lưu đày,
Quy trình Dậu – Síp ngoại giao nước này.

Tp.HCM, 22/12/2020
Báo Mạng Internet